Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Biến thế ET-S Tiêu chuẩn

   ET-S 15 LED 220-240V
   ET-S 15 LED 220-240V
   Biến thế ET-S

   ET-S 15 LED 220-240V

   Mã đơn hàng: 913710032479

   Mã sản phẩm đầy đủ: 694793910315700

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Phiên bản loại
  -
  Loại bóng đèn
  LV Halogen
  Số lượng sản phẩm trên MCB (16A Loại B) (Danh định)
  90
  Tự động khởi động lại
  Thông số vận hành và điện
  Điện áp đầu vào
  220 đến 240 V
  Tần số đầu vào
  50 đến 60 Hz
  Hệ số công suất 100% tải (Danh định)
  0,98
  Hiệu suất điện áp nguồn điện lưới (AC)
  202...254V
  Điện áp lưới điện an toàn (AC)
  198...264V
  Chiều rộng dòng khởi động
  0,10 ms
  Tổn hao công suất (Danh định)
  0.99 W
  Đỉnh dòng khởi động (Tối đa)
  15 A
  Điện áp đầu ra
  11.3 V
  Đi dây
  Loại đầu nối cực đầu vào
  Đinh vít
  Ngõ vào màu sắc
  Cam
  Loại đầu nối cực đầu ra
  Đinh vít
  Chiều dài cáp từ thiết bị tới bóng đèn
  1,0 m
  Chiều dài dải dây
  8.0-9.0 mm
  Mặt cắt ngang cực đầu vào
  0.75-1.50 mm²
  Mặt cắt ngang cực đầu ra
  0.75-1.50 mm²
  Đặc tính của hệ thống
  Công suất chấn lưu-bóng đèn định mức
  15 W
  Nhiệt độ
  Nhiệt độ môi trường (Tối đa)
  50 °C
  Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)
  -20 °C
  Nhiệt độ vỏ tối đa (Tối đa)
  65 °C
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Dấu phê duyệt
  Dấu CE
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  694793910315700
  Tên sản phẩm khác
  ET-S 15 LED 220-240V
  EAN/UPC - Sản phẩm
  6947939103157
  Mã đơn hàng
  913710032479
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  50
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913710032479
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,072 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  ET-S 15 LED
  ET-S 15 LED
  ET-S 15 LED
  ET-S 15 LED
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm