Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Mô tả

   ET-E 10 220-240V
   ET-E 10 220-240V
   Biến thế điện tử

   ET-E 10 220-240V

   Mã đơn hàng: 913710032179

   Mã sản phẩm đầy đủ: 697013372907600

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Phiên bản loại
  -
  Loại bóng đèn
  -
  Tự động khởi động lại
  Thông số vận hành và điện
  Điện áp đầu vào
  220 đến 240 V
  Tần số đầu vào
  50 đến 60 Hz
  Hệ số công suất 100% tải (Danh định)
  0,94
  Hiệu suất điện áp nguồn điện lưới (AC)
  202...254V
  Điện áp lưới điện an toàn (AC)
  198...264V
  Chiều rộng dòng khởi động
  0,10 ms
  Tổn hao công suất (Danh định)
  1 W
  Đỉnh dòng khởi động (Tối đa)
  15 A
  Điện áp đầu ra
  - V
  Đi dây
  Điện dung dây cáp của dây nối thiết bị với bóng đèn (Tối đa)
  120 nF
  Chiều dài cáp từ thiết bị tới bóng đèn
  1,5 m
  Chiều dài dải dây
  8.0-9.0 mm
  Đặc tính của hệ thống
  Công suất chấn lưu-bóng đèn định mức
  10 W
  Nhiệt độ
  Nhiệt độ môi trường (Tối đa)
  50 °C
  Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)
  -20 °C
  Nhiệt độ lưu trữ (Tối đa)
  50 °C
  Nhiệt độ lưu trữ (Tối thiểu)
  -40 °C
  Nhiệt độ vỏ tối đa (Tối đa)
  65 °C
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Độ ù và độ ồn
  < 30 dB(A)
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  697013372907600
  Tên sản phẩm khác
  ET-E 10 220-240V
  EAN/UPC - Sản phẩm
  6970133729076
  Mã đơn hàng
  913710032179
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  48
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913710032179
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,040 kg
  Sơ đồ lắp đặt

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm