Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Mô tả sản phẩm

   S2-P 4-22W SER 220-240V BL 20X25 APR
   S2-P 4-22W SER 220-240V BL 20X25 APR
   Tắc te

   S2-P 4-22W SER 220-240V BL 20X25 APR

   Mã đơn hàng: 928390610102

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871150069752326

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Mô tả hệ thống
  Nối tiếp
  Thông số vận hành và điện
  Công suất (Danh định)
  4 W
  22 W
  Điện áp xung (Tối thiểu)
  800 V
  Điện áp không đóng lại (Tối thiểu)
  70 V
  Điện áp (Danh định)
  220-240 V
  Đặc tính của hệ thống
  Tụ điện
  Cơ khí và bộ vỏ
  Màu vỏ đèn
  Lam
  Thông tin về đế đui đèn
  2 Chốt
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871150069752326
  Tên sản phẩm khác
  S2-P 4-22W SER 220-240V BL 20X25 APR
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8711500697523
  Mã đơn hàng
  928390610102
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  500
  Số vật liệu (12 chữ số)
  928390610102
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  7,000 g
  Sơ đồ lắp đặt
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm