Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • TUV T8 - Thời hạn sử dụng được đảm bảo, đơn giản hóa công tác bảo trì theo kế hoạch phục vụ cho các hoạt động chuyên môn

   TUV 55W HO 1SL/6
   TUV 55W HO 1SL/6
   TUV T8

   TUV 55W HO 1SL/6

   Mã đơn hàng: 928049504003

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871150061866510

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Đế đui đèn
  G13  [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
  Ứng dụng chính
  Khử trùng
  Tuổi thọ (Danh định)
  9000 h
  Mô tả hệ thống
  Đầu ra cao
  Thông số kĩ thuật ánh sáng
  Mã màu
  TUV
  Ký hiệu màu sắc
  -  [ Không quy định cụ thể]
  Giảm tác dụng tại tuổi thọ hữu ích
  12 %
  Thông số vận hành và điện
  Công suất (Danh định)
  54 W
  Dòng điện bóng đèn (Danh định)
  0,765 A
  Điện áp (Danh định)
  86 V
  Cơ khí và bộ vỏ
  Thông tin về đế đui đèn
  2 Chốt
  Hình dạng bóng đèn
  T26  [ T 26 mm]
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)
  2,0 mg
  Tia UV
  Bức xạ UV-C tại thời điểm 100 giờ
  18,5 W
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871150061866510
  Tên sản phẩm khác
  TUV 55W HO 1SL/6
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8711500618665
  Mã đơn hàng
  928049504003
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Mô tả mã địa phương
  DESINFECTION FLUORESCENT LAMPS
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  6
  Số vật liệu (12 chữ số)
  928049504003
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  134,900 g
  Sơ đồ lắp đặt
  G13
  G13
  Trắc quang
  XDPB_XUTUVTLD-Spectral power distribution B/W
  XDPB_XUTUVTLD-Spectral power distribution B/W
  XDPO_XUTUVTLD-Spectral power distribution Colour
  XDPO_XUTUVTLD-Spectral power distribution Colour
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm