Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Mô tả sản phẩm

   HPI PLUS 400W/645 BUS E40 1SL/6
   HPI PLUS 400W/645 BUS E40 1SL/6
   MASTER HPI Plus

   HPI PLUS 400W/645 BUS E40 1SL/6

   Mã đơn hàng: 928481200093

   Mã sản phẩm đầy đủ: 692234199949900

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Đế đui đèn
  E40  [ E40]
  Vị trí vận hành
  H  [ Treo hoặc Chiếu xuống (BU)]
  Tuổi thọ đến khi hỏng 5% (Danh định)
  5000 h
  Thời hạn sử dụng đến 10% công năng (Danh định)
  7500 h
  Tuổi thọ đến khi hỏng 20% (Danh định)
  11000 h
  Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định)
  20000 h
  Mô tả hệ thống
  Chiếu xuống/Tắc te bên trong
  Thông số kĩ thuật ánh sáng
  Mã màu
  645  [ CCT 4500K]
  Quang thông (Định mức) (Tối thiểu)
  28800 lm
  Quang thông (Định mức) (Danh định)
  32000 lm
  Ký hiệu màu sắc
  Trắng mát (CW)
  Hệ số duy trì quang thông 10000 giờ (Danh định)
  70 %
  Hệ số duy trì quang thông 2000 giờ (Tối thiểu)
  75 %
  Hệ số duy trì quang thông 2000 giờ (Danh định)
  90 %
  Hệ số duy trì quang thông 20000 giờ
  60 %
  Hệ số duy trì quang thông 5000 giờ (Tối thiểu)
  65 %
  Hệ số duy trì quang thông 5000 giờ (Danh định)
  80 %
  Tọa độ màu X (Danh định)
  367
  Tọa độ màu Y (Danh định)
  374
  Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)
  4500 K
  Quang hiệu (định mức) (Danh định)
  79 lm/W
  Chỉ số hoàn màu (Danh định)
  65
  Thông số vận hành và điện
  Công suất (Danh định)
  405 W
  Dòng điện bóng đèn khi tăng độ sáng (Tối đa)
  6 A
  Dòng điện bóng đèn (EM) (Danh định)
  3,4 A
  Điện áp nguồn kích đèn (Tối đa)
  198 V
  Điện áp nguồn kích đèn (Tối thiểu)
  198 V
  Thời gian kích đèn (Tối đa)
  10 s
  Điện áp (Tối đa)
  135 V
  Điện áp (Tối thiểu)
  115 V
  Điện áp (Danh định)
  125 V
  Điều khiển và thay đổi độ sáng
  Có thể điều chỉnh độ sáng
  Không
  Cơ khí và bộ vỏ
  Lớp hoàn thiện bóng đèn
  Thủy tinh mạ
  Hình dạng bóng đèn
  BD120  [ BD 120 mm]
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)
  67 mg
  Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h
  434 kWh
  Các yêu cầu thiết kế bộ đèn
  Nhiệt độ bóng đèn (Tối đa)
  350 °C
  Nhiệt độ đế đui đèn (Tối đa)
  250 °C
  Nhiệt độ đế đui đèn (Tối đa)
  482 °F
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  692234199949900
  Tên sản phẩm khác
  HPI PLUS 400W/645 BUS E40 1SL/6
  EAN/UPC - Sản phẩm
  6922341999499
  Mã đơn hàng
  928481200093
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  6
  Số vật liệu (12 chữ số)
  928481200093
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,262 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  E40
  E40
  OpPos_h.eps-Operating position
  OpPos_h.eps-Operating position
  Sơ đồ hiệu suất
  LDRU_HPI-Lamp performance during run-up
  LDRU_HPI-Lamp performance during run-up
  LDLM_HPI_250W_400W-Lumen maintenance diagram
  LDLM_HPI_250W_400W-Lumen maintenance diagram
  LDLE_HPI_250W_400W-Life expectancy diagram
  LDLE_HPI_250W_400W-Life expectancy diagram
  Trắc quang
  LDPB_HPI_Plus_250W_400W-Spectral power distribution B/W
  LDPB_HPI_Plus_250W_400W-Spectral power distribution B/W
  LDPO_HPI_Plus_250W_400W-Spectral power distribution Colour
  LDPO_HPI_Plus_250W_400W-Spectral power distribution Colour
  LDLD_HPI-Light distribution diagram
  LDLD_HPI-Light distribution diagram
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm