Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Mô tả sản phẩm

   HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
   HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
   HPI-T High Wattage

   HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

   Mã đơn hàng: 928482600096

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871150018373645

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Đế đui đèn
  E40  [ E40]
  Vị trí vận hành
  P  [ Song song hoặc ngang (HOR)]
  Tuổi thọ đến khi hỏng 5% (Danh định)
  3000 h
  Thời hạn sử dụng đến 10% công năng (Danh định)
  5500 h
  Tuổi thọ đến khi hỏng 20% (Danh định)
  8000 h
  Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định)
  12000 h
  Mô tả hệ thống
  -
  Thông số kĩ thuật ánh sáng
  Mã màu
  543  [ CCT 4300K]
  Quang thông (Định mức) (Tối thiểu)
  73890 lm
  Quang thông (Định mức) (Danh định)
  82100 lm
  Ký hiệu màu sắc
  Trắng mát (CW)
  Hệ số duy trì quang thông 10000 giờ (Danh định)
  75 %
  Hệ số duy trì quang thông 2000 giờ (Danh định)
  87 %
  Hệ số duy trì quang thông 5000 giờ (Danh định)
  80 %
  Tọa độ màu X (Danh định)
  370
  Tọa độ màu Y (Danh định)
  380
  Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)
  4300 K
  Quang hiệu (định mức) (Danh định)
  83 lm/W
  Chỉ số hoàn màu (Danh định)
  57
  Thông số vận hành và điện
  Điện áp nguồn bóng đèn
  220 V  [ 220]
  Công suất (Danh định)
  990 W
  Dòng điện bóng đèn khi tăng độ sáng (Tối đa)
  14,2 A
  Dòng điện bóng đèn (EM) (Danh định)
  8,25 A
  Điện áp nguồn kích đèn (Tối đa)
  198 V
  Điện áp nguồn kích đèn (Tối thiểu)
  198 V
  Thời gian kích đèn (Tối đa)
  30 s
  Điện áp (Tối đa)
  140 V
  Điện áp (Tối thiểu)
  120 V
  Điện áp (Danh định)
  130 V
  Điều khiển và thay đổi độ sáng
  Có thể điều chỉnh độ sáng
  Không
  Cơ khí và bộ vỏ
  Lớp hoàn thiện bóng đèn
  Trong suốt
  Hình dạng bóng đèn
  T65  [ T 65 mm]
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)
  86 mg
  Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h
  1089 kWh
  Các yêu cầu thiết kế bộ đèn
  Nhiệt độ bóng đèn (Tối đa)
  555 °C
  Nhiệt độ đế đui đèn (Tối đa)
  300 °C
  Nhiệt độ đế đui đèn (Tối đa)
  572 °F
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871150018373645
  Tên sản phẩm khác
  HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8711500183736
  Mã đơn hàng
  928482600096
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  4
  Số vật liệu (12 chữ số)
  928482600096
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,426 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  E40
  E40
  OpPos_p.eps-Operating position
  OpPos_p.eps-Operating position
  Sơ đồ hiệu suất
  LDRU_HPI-THW-Lamp performance during run-up
  LDRU_HPI-THW-Lamp performance during run-up
  LDLM_HPI-THW_0003-Lumen maintenance diagram
  LDLM_HPI-THW_0003-Lumen maintenance diagram
  LDLE_HPI-THW_0003-Life expectancy diagram
  LDLE_HPI-THW_0003-Life expectancy diagram
  Trắc quang
  LDPO_HPI-THW-Spectral power distribution Colour
  LDPO_HPI-THW-Spectral power distribution Colour
  LDCR_HPI-THW_1000W_2000W-Colour rendering diagram
  LDCR_HPI-THW_1000W_2000W-Colour rendering diagram
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm