Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Giải pháp tin cậy nhất cho chiếu sáng đường bộ

   MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
   MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

   MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

   Mã đơn hàng: 928144709293

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871829118075300

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Đế đui đèn
  E40  [ E40]
  Vị trí vận hành
  UNIVERSAL  [ Mọi góc độ (U)]
  Tuổi thọ đến khi hỏng 5% (Danh định)
  20500 h
  Thời hạn sử dụng đến 10% công năng (Danh định)
  24000 h
  Tuổi thọ đến khi hỏng 20% (Danh định)
  28000 h
  Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định)
  36000 h
  Mã HID theo ANSI
  -
  Mô tả hệ thống
  Kích đèn bên ngoài
  LSF 2000 giờ định mức
  100 %
  LSF 4000 giờ định mức
  99 %
  LSF 6000 giờ định mức
  99 %
  LSF 8000 giờ định mức
  99 %
  LSF 12000 giờ định mức
  99 %
  LSF 16000 giờ định mức
  98 %
  LSF 20000 giờ định mức
  95 %
  Thông số kĩ thuật ánh sáng
  Mã màu
  220  [ CCT 2000K]
  Quang thông (Định mức) (Danh định)
  32100 lm
  Tọa độ màu X (Danh định)
  0,54
  Tọa độ màu Y (Danh định)
  0,42
  Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)
  1900 K
  Quang hiệu (định mức) (Danh định)
  126 lm/W
  Chỉ số hoàn màu (Tối đa)
  25
  LLMF 2000 giờ định mức
  99 %
  LLMF 4000 giờ định mức
  98 %
  LLMF 6000 giờ định mức
  97 %
  LLMF 8000 giờ định mức
  96 %
  LLMF 12000 giờ định mức
  96 %
  LLMF 16000 giờ định mức
  95 %
  LLMF 20000 giờ định mức
  94 %
  Tỷ số quang thông mờ/chói
  0,60
  Thông số vận hành và điện
  Điện áp nguồn bóng đèn
  230 V  [ 230]
  Công suất (Danh định)
  255,0 W
  Dòng điện bóng đèn (EM) (Danh định)
  0,300 A
  Điện áp nguồn kích đèn (Tối đa)
  198 V
  Điện áp đỉnh kích đèn (Tối đa)
  2800 V
  Thời gian kích đèn lại (Tối thiểu) (Tối đa)
  120 s
  Thời gian kích đèn (Tối đa)
  10 s
  Điện áp (Tối đa)
  115 V
  Điện áp (Tối thiểu)
  85 V
  Điện áp (Danh định)
  100 V
  Điều khiển và thay đổi độ sáng
  Có thể điều chỉnh độ sáng
  Thời gian tăng độ sáng 90% (Tối đa)
  5 min
  Cơ khí và bộ vỏ
  Lớp hoàn thiện bóng đèn
  Trong suốt
  Thông tin về đế đui đèn
  45
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Nhãn tiết kiệm năng lượng (EEL)
  A+
  Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)
  15,1 mg
  Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h
  286 kWh
  Các yêu cầu thiết kế bộ đèn
  Nhiệt độ bóng đèn (Tối đa)
  450 °C
  Nhiệt độ đế đui đèn (Tối đa)
  250 °C
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871829118075300
  Tên sản phẩm khác
  MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718291180753
  Mã đơn hàng
  928144709293
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  12
  Số vật liệu (12 chữ số)
  928144709293
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  0,135 kg
  Mã ILCOS
  ST-250-H/E-E40
  Sơ đồ lắp đặt
  E40
  E40
  OpPos_any.eps-Operating position
  OpPos_any.eps-Operating position
  Sơ đồ hiệu suất
  LDRU_SON-TPIA_0011-Lamp performance during run-up
  LDRU_SON-TPIA_0011-Lamp performance during run-up
  LDLM_SON-TPIA_0004-Lumen maintenance diagram
  LDLM_SON-TPIA_0004-Lumen maintenance diagram
  SON(-T) PIA Plus 150W 250W 400W Life Expectancy Diagram
  SON(-T) PIA Plus 150W 250W 400W Life Expectancy Diagram
  Trắc quang
  LDPB_SON-TPIA_0012-Spectral power distribution B/W
  LDPB_SON-TPIA_0012-Spectral power distribution B/W
  LDPO_SON-TPIA_0012-Spectral power distribution Colour
  LDPO_SON-TPIA_0012-Spectral power distribution Colour
  LDLD_SON-TPIA-Light distribution diagram
  LDLD_SON-TPIA-Light distribution diagram
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm