Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Giải pháp tin cậy nhất cho chiếu sáng đường bộ

   MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
   MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
   MASTER SON-T PIA Plus

   MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

   Mã đơn hàng: 928144709293

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871829118075300

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Đế đui đèn
  E40  [ E40]
  Vị trí vận hành
  UNIVERSAL  [ Mọi góc độ (U)]
  Tuổi thọ đến khi hỏng 5% (Danh định)
  20500 h
  Thời hạn sử dụng đến 10% công năng (Danh định)
  24000 h
  Tuổi thọ đến khi hỏng 20% (Danh định)
  28000 h
  Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định)
  36000 h
  Mã HID theo ANSI
  -
  Mô tả hệ thống
  Kích đèn bên ngoài
  LSF 2000 giờ định mức
  100 %
  LSF 4000 giờ định mức
  99 %
  LSF 6000 giờ định mức
  99 %
  LSF 8000 giờ định mức
  99 %
  LSF 12000 giờ định mức
  99 %
  LSF 16000 giờ định mức
  98 %
  LSF 20000 giờ định mức
  95 %
  Tham chiếu đo thông lượng
  Sphere
  Thông số kĩ thuật ánh sáng
  Mã màu
  220  [ CCT 2000K]
  Quang thông (Danh định)
  33000 lm
  Quang thông (Định mức) (Danh định)
  33000 lm
  Hệ số duy trì quang thông 2000 giờ (Tối thiểu)
  98 %
  Hệ số duy trì quang thông 2000 giờ (Danh định)
  99 %
  Hệ số duy trì quang thông 20000 giờ
  94 %
  Hệ số duy trì quang thông 5000 giờ (Tối thiểu)
  95 %
  Hệ số duy trì quang thông 5000 giờ (Danh định)
  97 %
  Tọa độ màu X (Danh định)
  0,535
  Tọa độ màu Y (Danh định)
  0,420
  Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)
  2000 K
  Quang hiệu (định mức) (Danh định)
  125 lm/W
  Chỉ số hoàn màu (Tối đa)
  25
  Chỉ số hoàn màu (Danh định)
  -
  LLMF 2000 giờ định mức
  99 %
  LLMF 4000 giờ định mức
  98 %
  LLMF 6000 giờ định mức
  97 %
  LLMF 8000 giờ định mức
  96 %
  LLMF 12000 giờ định mức
  96 %
  LLMF 16000 giờ định mức
  95 %
  LLMF 20000 giờ định mức
  94 %
  Tỷ số quang thông mờ/chói
  0,60
  Thông số vận hành và điện
  Điện áp nguồn bóng đèn
  230 V  [ 230]
  Công suất (Danh định)
  264 W
  Dòng điện bóng đèn (EM) (Danh định)
  2,9 A
  Điện áp nguồn kích đèn (Tối đa)
  198 V
  Điện áp đỉnh kích đèn (Tối đa)
  2800 V
  Thời gian kích đèn lại (Tối thiểu) (Tối đa)
  120 s
  Thời gian kích đèn (Tối đa)
  10 s
  Điện áp (Tối đa)
  115 V
  Điện áp (Tối thiểu)
  85 V
  Điện áp (Danh định)
  102 V
  Điều khiển và thay đổi độ sáng
  Có thể điều chỉnh độ sáng
  Thời gian tăng độ sáng 90% (Tối đa)
  5 min
  Cơ khí và bộ vỏ
  Lớp hoàn thiện bóng đèn
  Trong suốt
  Thông tin về đế đui đèn
  45
  Hình dạng bóng đèn
  T46  [ T 46 mm]
  Phê duyệt và Ứng dụng
  Cấp hiệu quả năng lượng
  E
  Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Tối đa)
  15,1 mg
  Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)
  15,1 mg
  Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h
  257 kWh
  Số đăng ký EPREL
  473368
  Các yêu cầu thiết kế bộ đèn
  Nhiệt độ bóng đèn (Tối đa)
  450 °C
  Nhiệt độ đế đui đèn (Tối đa)
  250 °C
  Nhiệt độ đế đui đèn (Tối đa)
  482 °F
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871829118075300
  Tên sản phẩm khác
  MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718291180753
  Mã đơn hàng
  928144709293
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  12
  Số vật liệu (12 chữ số)
  928144709293
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  0,135 kg
  Mã ILCOS
  ST-250-H/E-E40
  Sơ đồ lắp đặt
  E40
  E40
  OpPos_any.eps-Operating position
  OpPos_any.eps-Operating position
  Sơ đồ hiệu suất
  LDRU_SON-TPIA_0011-Lamp performance during run-up
  LDRU_SON-TPIA_0011-Lamp performance during run-up
  LDLM_SON-TPIA_0004-Lumen maintenance diagram
  LDLM_SON-TPIA_0004-Lumen maintenance diagram
  SON(-T) PIA Plus 150W 250W 400W Life Expectancy Diagram
  SON(-T) PIA Plus 150W 250W 400W Life Expectancy Diagram
  Trắc quang
  LDPB_SON-TPIA_0012-Spectral power distribution B/W
  LDPB_SON-TPIA_0012-Spectral power distribution B/W
  LDPO_SON-TPIA_0012-Spectral power distribution Colour
  LDPO_SON-TPIA_0012-Spectral power distribution Colour
  LDLD_SON-TPIA-Light distribution diagram
  LDLD_SON-TPIA-Light distribution diagram
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm