Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý

  eW Cove MX Powercore

  eW Cove MX Powercore – Bộ đèn LED tuyến tính chiếu hắt dạng vòm và tạo điểm nhấn cao cấp trong nhà với ánh sáng trắng thuần

  Color Kinetics
  eW Cove MX Powercore
  Color Kinetics

    Thông tin về dòng sản phẩm

    eW Cove MX Powercore cung cấp công suất phát sáng cao nhất trong các loại đèn tuyến tính chiếu hắt dạng vòm ánh sáng trắng thuần từ dòng đèn Color Kinetics. eW Cove MX Powercore có thể được sử dụng để chiếu sáng tạo điểm nhấn và chiếu sáng tổng thể gián tiếp, cũng như hàng loạt các ứng dụng chiếu hắt dạng vòm cho tường và trần nhà. eW Cove MX Powercore luôn có hiệu suất bằng hoặc cao hơn các loại đèn chiếu hắt dạng vòm kiểu dải huỳnh quang tuyến tính mà vẫn giúp giảm chi phí lắp đặt, năng lượng và bảo trì. eW Cove MX Powercore cung cấp cho những khách hàng quan tâm đến bảo vệ môi trường một giải pháp chiếu sáng xanh, hiệu quả năng lượng mà không ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng đèn.

    Lợi ích

    Công suất phát sáng tối đa
    Nhiều tùy chọn giúp thiết kế và ứng dụng linh hoạt
    Tiết kiệm, dễ lắp đặt và tuổi thọ cao
    Tải xuống
    Tờ rơi quảng cáo
    Hình ảnh
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    Kiểm tra sản phẩm để thêm