Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  Đóng bộ lọc Hiển thị bộ lọc
  Thêm bộ lọc
  Ẩn bớt bộ lọc
  • Sản phẩm
  • Wattage
  • Luminous flux
  • Color Temperature
  • IES
  • Leaflet

  Sắp xếp theo:

    Thông tin về dòng sản phẩm

    Đèn GreenPerform Waterproof G3 cung cấp chóa quang học xuất sắc với hiệu suất tin cậy, dễ dàng lắp đặt và bảo trì

    Lợi ích

    Tiết kiệm năng lượng;
    Dễ lắp đặt và bảo trì;
    Giải pháp hệ thống toàn diện

    Tính năng

    Hiệu suất cao;
    Nhiều tùy chọn lắp đặt;
    Các tùy chọn kết nối và điều chỉnh độ sáng

    Ứng dụng

    Bãi đỗ xe;
    Sản xuất
    Kho bãi
    Tải xuống
    Tờ rơi quảng cáo
    Hình ảnh
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    • Kiểm tra sản phẩm để thêm
      
    Kiểm tra sản phẩm để thêm