Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • UniStrip G4 - Bộ đèn LED tuyến tính lắp nổi chất lượng tốt nhất trong phân khúc dùng cho các Ứng dụng chiếu sáng công trình kiến trúc ngoài trời cố định và sinh động

   ZCP386 L30 glare shield (10 pcs)
   ZCP386 L30 glare shield (10 pcs)

   ZCP386 L30 glare shield (10 pcs)

   Mã đơn hàng: 911401782342

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số sản phẩm
  Tên sản phẩm khác
  ZCP386 L30 glare shield (10 pcs)
  Mã đơn hàng
  911401782342
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  10
  Số vật liệu (12 chữ số)
  911401782342
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  0,040 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm