Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý
  • Đèn pha LED cho công trình kiến trúc dùng trong chiếu sáng cố định hoặc sống động.

   ZVP323 glare shield (9 pcs)
   ZVP323 glare shield (9 pcs)
   UniFlood C

   ZVP323 glare shield (9 pcs)

   Mã đơn hàng: 911401742222

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871951494506700

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871951494506700
  Tên sản phẩm khác
  ZVP323 glare shield (9 pcs)
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8719514945067
  Mã đơn hàng
  911401742222
  Phần tử - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài
  1
  Số vật liệu (12 chữ số)
  911401742222
  Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)
  2,700 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm