Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý

  Đèn khử trùng UV-C

  Các giải pháp UV-C
  Chúng tôi cung cấp các giải pháp UV-C tiên tiến, giải pháp hiệu quả và tin cậy để giúp các nhà sản xuất thiết bị và công ty cung cấp thiết bị lọc duy trì khả năng cạnh tranh. Thế nhưng chuyên môn của chúng tôi không chỉ dừng lại ở các sản phẩm cải tiến. Chúng tôi cũng có nghiên cứu độc lập đã được chứng minh về công nghệ UV-C, đồng thời cung cấp hỗ trợ phát triển vững chắc, bao gồm cả kiểm tra hiệu suất vi sinh. Mức độ dịch vụ và hỗ trợ làm nên tiêu chuẩn trong ngành.

  Không khí trong dân dụng và chuyên dụng

  Lưu ý khi sử dụng


  Đèn UV-C chỉ có rủi ro ở mức tối thiểu khi được các chuyên gia – là những người biết cách sử dụng – trực tiếp xử lý. Họ phải che chắn mắt và da để tránh tổn thương nhẹ cũng như thương tật nghiêm trọng cho mắt và da. Chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên thận trọng khi lựa chọn thiết bị và tìm kiếm bằng chứng thử nghiệm của bên thứ ba, cũng như chứng nhận vật liệu thiết bị và linh kiện điện của các tổ chức nổi tiếng như NSF, UL, CSA, DVGW-OVGW hoặc các yêu cầu quốc tế khác nếu có.
   

  Tại thời điểm này, tất cả các đèn UV-C của chúng tôi đều không được chứng nhận hoặc phê duyệt là thiết bị y tế theo bất cứ luật hiện hành nào; do vậy, hiện nay Signify và/hoặc mọi công ty thuộc tập đoàn đều không có ý định sử dụng chúng làm thiết bị y tế ở bất cứ đâu trên thế giới. Các loại thực vật và/hoặc vật liệu tiếp xúc với liều lượng UV-C cao có thể bị hư hỏng và/hoặc bạc màu.