Tìm hiểu thêm về

Tornado Bóng đèn huỳnh quang compact hình xoắn ốc

Tornado

Bóng đèn huỳnh quang compact hình xoắn ốc

45 W, B22, 4000 K 8718291794509 Tìm sản phẩm tương tự

Hướng dẫn và tài liệu

  • Leaflet PDF tệp, 312.5 kB, đã phát hành Ngày 09 tháng 8 năm 2018

Liên hệ với chúng tôi


Hãy gọi cho chúng tôi: (028) 6284 7889

Email: contact.philips@signify.com

Nhiều tùy chọn liên hệ