Tìm hiểu thêm về

LED Đèn chùm

LED

Đèn chùm

3 W (20 W), Đui E27, Ánh sáng trắng ban ngày, Sương giá 8718696564530 Tìm sản phẩm tương tự

Hướng dẫn và tài liệu

  • Leaflet PDF tệp, 329.1 kB, đã phát hành Ngày 30 tháng 4 năm 2018

Liên hệ với chúng tôi


Hãy gọi cho chúng tôi: (028) 6284 7889

Email: contact.philips@signify.com

Nhiều tùy chọn liên hệ