Tìm hiểu thêm về

LED Đèn chùm

LED

Đèn chùm

6, 5W (60 W), Đui E27, Ánh sáng trắng ban ngày 8718696562123 Tìm sản phẩm tương tự

Hướng dẫn và tài liệu

  • Leaflet PDF tệp, 346.5 kB, đã phát hành Ngày 15 tháng 11 năm 2018

Liên hệ với chúng tôi


Hãy gọi cho chúng tôi: (028) 6284 7889

Email: contact.philips@signify.com

Nhiều tùy chọn liên hệ