Tìm hiểu thêm về

LED Đèn chùm

LED

Đèn chùm

4 W (40 W), E27, Ánh sáng trắng ấm, 220-240 V 8718696484906 Tìm sản phẩm tương tự

Hướng dẫn và tài liệu

  • Leaflet PDF tệp, 396.4 kB, đã phát hành Ngày 09 tháng 8 năm 2018

Liên hệ với chúng tôi


Hãy gọi cho chúng tôi: (028) 6284 7889

Email: contact.philips@signify.com

Nhiều tùy chọn liên hệ