Tìm hiểu thêm về

LED Đèn chùm

LED

Đèn chùm

3, 5 W (25 W), E27, Ánh sáng trắng ấm, 220-240 V 8718696484784 Tìm sản phẩm tương tự

Liên hệ với chúng tôi


Hãy gọi cho chúng tôi: (028) 6284 7889

Email: contact.philips@signify.com

Nhiều tùy chọn liên hệ