Tìm hiểu thêm về

Bóng đèn

LED

Bóng đèn

10W (83W), Đui E27, Ánh sáng trắng ban ngày, Không thể làm mờ 8718696823521 Tìm sản phẩm tương tự

Hướng dẫn và tài liệu

  • Leaflet PDF tệp, 360.4 kB, đã phát hành Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Liên hệ với chúng tôi


Hãy gọi cho chúng tôi: (028) 6284 7889

Email: contact.philips@signify.com

Nhiều tùy chọn liên hệ