Tìm hiểu thêm về

Bóng đèn phản chiếu halogen

Bóng đèn phản chiếu halogen

75 W, Đui E27, Trong 8711500887016 Tìm sản phẩm tương tự

Hướng dẫn và tài liệu

  • Leaflet PDF tệp, 338.8 kB, đã phát hành Ngày 22 tháng 12 năm 2017

Liên hệ với chúng tôi


Hãy gọi cho chúng tôi: (028) 6284 7889

Email: contact.philips@signify.com

Nhiều tùy chọn liên hệ