Tìm hiểu thêm về

Đèn Essential Bóng đèn tiết kiệm năng lượng cho đèn dạng thanh

Đèn Essential

Bóng đèn tiết kiệm năng lượng cho đèn dạng thanh

8 W (40 W), Đui E27, Ánh sáng trắng ấm 8718291243083 Tìm sản phẩm tương tự

Hướng dẫn và tài liệu

Liên hệ với chúng tôi


Hãy gọi cho chúng tôi: (028) 6284 7889

Email: contact.philips@signify.com

Nhiều tùy chọn liên hệ