Tìm hiểu thêm về

Chọn loại bóng

 • Sản phẩm hiện tại (10)
Xem
Khung lưới
Danh sách
Loại sản phẩm
Giá
Công nghệ bóng đèn
Loại đui đèn
Độ sáng
Nhiệt độ màu
Tính năng bổ sung

Đèn tụ

 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Đèn chiếu sáng điểm halogen

   

  Đèn chiếu sáng điểm halogen

  • 20 W
  • Đui GU5.3
  • Ánh sáng trắng ấm
  16.000 đ
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Đèn chiếu sáng điểm halogen

   

  Đèn chiếu sáng điểm halogen

  • 50 W
  • Đui GU5.3
  • Ánh sáng trắng ấm
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Đèn chiếu sáng điểm halogen

   

  Đèn chiếu sáng điểm halogen

  • 50 W
  • Đui GU5.3
  • Ánh sáng trắng ấm
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Đèn chiếu sáng điểm halogen

   

  Đèn chiếu sáng điểm halogen

  • 20 W
  • Đui GU5.3
  • Ánh sáng trắng ấm
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Đèn chiếu sáng điểm halogen

   

  Đèn chiếu sáng điểm halogen

  • 35 W
  • Đui GU5.3
  • Ánh sáng trắng ấm
  16.000 đ
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Đèn chiếu sáng điểm halogen

   

  Đèn chiếu sáng điểm halogen

  • 35 W
  • Đui GU10
  • Ánh sáng trắng ấm
  26.000 đ
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Đèn chiếu sáng điểm

  LED

  Đèn chiếu sáng điểm

  • 3W (35W)
  • Đui GU5.3
  • Ánh sáng trắng ấm
  • Không thể làm mờ
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Đèn chiếu sáng điểm

  LED

  Đèn chiếu sáng điểm

  • 3W (35W)
  • Đui GU5.3
  • Ánh sáng trắng ban ngày
  • Không thể làm mờ
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Đèn chiếu sáng điểm

  LED

  Đèn chiếu sáng điểm

  • 5W (50W)
  • Đui GU5.3
  • Ánh sáng trắng ấm
  • Không thể làm mờ
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Đèn chiếu sáng điểm

  LED

  Đèn chiếu sáng điểm

  • 5W (50W)
  • Đui GU5.3
  • Ánh sáng trắng ban ngày
  • Không thể làm mờ

Bạn không tìm thấy sản phẩm của mình ở đây?

Thử xem tổng quan toàn bộ sản phẩm của chúng tôi