Gợi ý

  Chọn bóng đèn

  • Sản phẩm hiện tại (5)
  Xem
  Khung lưới
  Danh sách
  Loại sản phẩm
  Giá
  Nhiệt độ màu
  Loại đui
  Độ sáng

  Đèn chùm

  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Đèn chùm

   LED

   Đèn chùm

   • 5,5W (40W)
   • Đui E14
   • Ánh sáng trắng ấm
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Đèn chùm

   LED

   Đèn chùm

   • 4 W (40 W)
   • E27
   • Ánh sáng trắng ban ngày
   • 220-240 V
   đ53.000,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Đèn chùm

   LED

   Đèn chùm

   • 4 W (40 W)
   • E27
   • Ánh sáng trắng ấm
   • 220-240 V
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Đèn chùm

   LED

   Đèn chùm

   • 3 W (25 W)
   • E27
   • Ánh sáng trắng ban ngày
   • 220-240 V
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Đèn chùm

   LED

   Đèn chùm

   • 3,5 W (25 W)
   • E27
   • Ánh sáng trắng ấm
   • 220-240 V
   đ49.000,00

  Bạn không tìm thấy sản phẩm của mình ở đây?

  Thử xem tổng quan toàn bộ sản phẩm của chúng tôi