Tìm hiểu thêm về

Chọn loại bóng

 • Sản phẩm hiện tại (9)
Xem
Khung lưới
Danh sách
Loại sản phẩm
Giá
Loại đui đèn
Bạn cần loại đèn gì?
Độ sáng
Nhiệt độ màu
Tính năng bổ sung

Đèn chùm

 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Đèn chùm

  LED

  Đèn chùm

  • 3,5 W (25 W)
  • E27
  • Ánh sáng trắng ấm
  • 220-240 V
  49.000 đ
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Đèn chùm

  LED

  Đèn chùm

  • 3 W (25 W)
  • E27
  • Ánh sáng trắng ban ngày
  • 220-240 V
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Đèn chùm

  LED

  Đèn chùm

  • 4 W (40 W)
  • E27
  • Ánh sáng trắng ấm
  • 220-240 V
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Đèn chùm

  LED

  Đèn chùm

  • 4 W (40 W)
  • E27
  • Ánh sáng trắng ban ngày
  • 220-240 V
  53.000 đ
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Đèn chùm

  LED

  Đèn chùm

  • 5,5W (40W)
  • Đui E14
  • Ánh sáng trắng ấm
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Đèn chùm

  LED

  Đèn chùm

  • 6,5W (60 W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ban ngày
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Đèn chùm

  LED

  Đèn chùm

  • 6,5W (60 W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Đèn chùm

  LED

  Đèn chùm

  • 3 W (20 W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng
  • Sương giá
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  LED Đèn chùm

  LED

  Đèn chùm

  • 3 W (20 W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ban ngày
  • Sương giá

Bạn không tìm thấy sản phẩm của mình ở đây?

Thử xem tổng quan toàn bộ sản phẩm của chúng tôi