Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý

  Chọn bóng đèn

  • Sản phẩm hiện tại (28)
  Xem
  Khung lưới
  Danh sách
  Loại sản phẩm
  Giá
  Công nghệ bóng đèn
  Loại đui
  Nhiệt độ màu
  Các tính năng bổ sung
  Độ sáng
  Loại thủy tinh
  Mục đích sử dụng
  Bộ sưu tập đèn LED
  EyeComfort

  Đèn tuýp

  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   Đèn Essential T5 Đèn huỳnh quang tuýp thẳng

   Đèn Essential T5

   Đèn huỳnh quang tuýp thẳng

   • 28 W
   • G5
   • Ánh sáng ban ngày mát mẻ
   đ43.800,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   Đèn Essential T5 Đèn huỳnh quang tuýp thẳng

   Đèn Essential T5

   Đèn huỳnh quang tuýp thẳng

   • 28 W
   • G5
   • Ánh sáng trắng mát mẻ
   đ279.000,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   Đèn Essential T5 Đèn huỳnh quang tuýp thẳng

   Đèn Essential T5

   Đèn huỳnh quang tuýp thẳng

   • 28 W
   • G5
   • Ánh sáng trắng ấm
   đ223.100,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   Đèn Essential T5 Đèn huỳnh quang tuýp thẳng

   Đèn Essential T5

   Đèn huỳnh quang tuýp thẳng

   • 14 W
   • G5
   • Ánh sáng ban ngày mát mẻ
   đ181.400,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   Đèn Essential T5 Đèn huỳnh quang tuýp thẳng

   Đèn Essential T5

   Đèn huỳnh quang tuýp thẳng

   • 14 W
   • G5
   • Ánh sáng trắng mát mẻ
   đ181.400,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   Đèn Essential T5 Đèn huỳnh quang tuýp thẳng

   Đèn Essential T5

   Đèn huỳnh quang tuýp thẳng

   • 14 W
   • G5
   • Ánh sáng trắng ấm
   đ181.400,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Đèn tuýp thẳng

   LED

   Đèn tuýp thẳng

   • 8W (18W)
   • G13
   • Ánh sáng ban ngày mát mẻ
   • Không thể chỉnh độ sáng
   đ85.700,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Đèn tuýp thẳng

   LED

   Đèn tuýp thẳng

   • 8W (18W)
   • G13
   • Ánh sáng trắng mát mẻ
   • Không thể chỉnh độ sáng
   đ85.700,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Đèn tuýp thẳng

   LED

   Đèn tuýp thẳng

   • 16W (36W)
   • G13
   • Ánh sáng ban ngày mát mẻ
   • Không thể chỉnh độ sáng
   đ107.100,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Đèn tuýp thẳng

   LED

   Đèn tuýp thẳng

   • 16W (36W)
   • G13
   • Ánh sáng trắng mát mẻ
   • Không thể chỉnh độ sáng
   đ107.100,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Đèn tuýp thẳng

   LED

   Đèn tuýp thẳng

   • 10W-18W
   • G13
   • Trắng
   • Không thể chỉnh độ sáng
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Đèn tuýp thẳng

   LED

   Đèn tuýp thẳng

   • 20W-36W
   • G13
   • Trắng
   • Không thể chỉnh độ sáng
   đ145.200,00