Tìm hiểu thêm về

Chọn loại bóng

 • Sản phẩm hiện tại (4)
Xem
Khung lưới
Danh sách
Loại sản phẩm
Giá
Độ sáng
Nhiệt độ màu

Đèn tròn

 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Đèn tròn

  LED

  Đèn tròn

  • 9,5 W (70 W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ấm
  • Sương giá
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Đèn tròn

  LED

  Đèn tròn

  • 8,5 W (70W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ban ngày
  • Sương giá
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Đèn tròn

  LED

  Đèn tròn

  • 11W (85W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ấm
  • Sương giá
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Đèn tròn

  LED

  Đèn tròn

  • 10,5 W (85 W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ban ngày
  • Sương giá

Bạn không tìm thấy sản phẩm của mình ở đây?

Thử xem tổng quan toàn bộ sản phẩm của chúng tôi