Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý

  Chọn bóng đèn

  • Sản phẩm hiện tại (1)
  Xem
  Khung lưới
  Danh sách
  Loại sản phẩm
  Giá

  Đèn tròn

  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Địa cầu

   LED

   Địa cầu

   • 11W (85W)
   • Đui E27
   • Ánh sáng trắng ấm
   • Sương giá
   đ325.700,00

  Bạn không tìm thấy sản phẩm của mình ở đây?

  Thử xem tổng quan toàn bộ sản phẩm của chúng tôi