Tìm hiểu thêm về

Chọn loại bóng

 • Sản phẩm hiện tại (1)
Xem
Khung lưới
Danh sách
Loại sản phẩm
Giá

Đèn capsule

 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Bóng đèn capsule halogen

  Halogen

  Bóng đèn capsule halogen

  • 40 W
  • Đui G9
  • Sương giá

Bạn không tìm thấy sản phẩm của mình ở đây?

Thử xem tổng quan toàn bộ sản phẩm của chúng tôi