Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý

  Chọn bóng đèn

  • Sản phẩm hiện tại (5)
  Xem
  Khung lưới
  Danh sách
  Loại sản phẩm
  Giá
  Loại đui
  Các tính năng bổ sung
  Độ sáng
  Nhu cầu chiếu sáng của bạn là gì
  Bộ sưu tập đèn LED
  EyeComfort

  Đèn nến

  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Đèn nến (Có thể điều chỉnh độ sáng)

   LED

   Đèn nến (Có thể điều chỉnh độ sáng)

   • 4,5W (50W)
   • E27
   • Ánh sáng trắng ấm
   • Có thể điều chỉnh độ sáng
   đ238.900,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Đèn nến (Có thể điều chỉnh độ sáng)

   LED

   Đèn nến (Có thể điều chỉnh độ sáng)

   • 4,5W (50W)
   • E14
   • Ánh sáng trắng ấm
   • Có thể điều chỉnh độ sáng
   đ238.900,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Đèn nến

   LED

   Đèn nến

   • 2W (25W)
   • E14
   • Ánh sáng trắng ấm
   đ100.000,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Đèn nến & Đèn chùm

   LED

   Đèn nến & Đèn chùm

   • 5,5W (40W)
   • E14
   • Ánh sáng trắng ấm
   • 220-240 V
   đ148.900,00
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
   Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

   LED Đèn nến & Đèn chùm

   LED

   Đèn nến & Đèn chùm

   • 4 W (25 W)
   • E14
   • Ánh sáng trắng ấm
   • 220-240 V
   đ116.700,00

  Bạn không tìm thấy sản phẩm của mình ở đây?

  Thử xem tổng quan toàn bộ sản phẩm của chúng tôi