Tìm hiểu thêm về

eW Cove MX Powercore

eW Cove MX Powercore – Bộ đèn LED tuyến tính chiếu hắt dạng vòm và tạo điểm nhấn cao cấp trong nhà với ánh sáng trắng thuần

eW Cove MX Powercore
Color Kinetics

   Thông tin về dòng sản phẩm

   eW Cove MX Powercore cung cấp công suất phát sáng cao nhất trong các loại đèn tuyến tính chiếu hắt dạng vòm ánh sáng trắng thuần từ dòng đèn Color Kinetics của Philips. eW Cove MX Powercore có thể được sử dụng để chiếu sáng tạo điểm nhấn và chiếu sáng tổng thể gián tiếp, cũng như hàng loạt các ứng dụng chiếu hắt dạng vòm cho tường và trần nhà. eW Cove MX Powercore luôn có hiệu suất bằng hoặc cao hơn các loại đèn chiếu hắt dạng vòm kiểu dải huỳnh quang tuyến tính mà vẫn giúp giảm chi phí lắp đặt, năng lượng và bảo trì. eW Cove MX Powercore cung cấp cho những khách hàng quan tâm đến bảo vệ môi trường một giải pháp chiếu sáng xanh, hiệu quả năng lượng mà không phải hy sinh chất lượng hoặc số lượng đèn. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewcovemxpc/.

   Lợi ích

   Công suất phát sáng tối đa
   Nhiều tùy chọn giúp thiết kế và ứng dụng linh hoạt
   Tiết kiệm, dễ lắp đặt và tuổi thọ cao
   Tải xuống
   Tờ rơi quảng cáo
   Hình ảnh
   Phần bổ trợ phần mềm
   • Kiểm tra sản phẩm để thêm
     
   • Kiểm tra sản phẩm để thêm
     
   • Kiểm tra sản phẩm để thêm
     
   Kiểm tra sản phẩm để thêm