Tìm hiểu thêm về

 • Sản phẩm
 • IES
 • Leaflet

Sắp xếp theo:

   Thông tin về dòng sản phẩm

   Phụ kiện điều khiển ánh sáng trong nhà bao gồm tất cả các giao diện người dùng, cảm biến, cáp, bộ điều chỉnh độ sáng và các phụ kiện khác có thể dùng cho hệ thống điều khiển của Philips hoặc độc lập với hệ thống chiếu sáng.

   Lợi ích

   Các phụ kiện trong nhà giúp người dùng mở rộng hệ thống điều khiển ánh sáng trong nhà.

   Tính năng

   Hiệu suất và công năng của mỗi sản phẩm tùy thuộc vào hệ thống kết nối với sản phẩm đó.

   Ứng dụng

   Phụ kiện trong nhà được thiết kế cho hệ thống điều khiển ánh sáng trong nhà
   Tải xuống
   Tờ rơi quảng cáo
   Hình ảnh
   • Kiểm tra sản phẩm để thêm
     
   • Kiểm tra sản phẩm để thêm
     
   • Kiểm tra sản phẩm để thêm
     
   Kiểm tra sản phẩm để thêm