Tìm hiểu thêm về

  • ActiLume DALI - một phương pháp đơn giản

   LRI1668/05 ActiLume G2 Ind Sensor H513 N
   LRI1668/05 ActiLume G2 Ind Sensor H513 N

   LRI1668/05 ActiLume G2 Ind Sensor H513 N

   Mã đơn hàng: 913700368503

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871869648778500

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871869648778500
  Tên sản phẩm khác
  LRI1668/05 ActiLume G2 Ind Sensor H513 N
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718696487785
  Mã đơn hàng
  913700368503
  Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
  12
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913700368503
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  34,000 g
  Sơ đồ lắp đặt
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm