Tìm hiểu thêm về

  • ActiLume DALI - một phương pháp đơn giản

   LRI1667/05 ActiLume G2 Indus Sensor H513
   LRI1667/05 ActiLume G2 Indus Sensor H513

   LRI1667/05 ActiLume G2 Indus Sensor H513

   Mã đơn hàng: 913700357803

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871829172006500

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871829172006500
  Tên sản phẩm khác
  LRI1667/05 ActiLume G2 Indus Sensor H513
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718291720065
  Mã đơn hàng
  913700357803
  Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
  12
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913700357803
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  34,000 g
  Sơ đồ lắp đặt
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm