Tìm hiểu thêm về

  • ActiLume DALI - một phương pháp đơn giản

   LRI1663/00 ActiLume gen2 Multi-Sensor
   LRI1663/00 ActiLume gen2 Multi-Sensor

   LRI1663/00 ActiLume gen2 Multi-Sensor

   Mã đơn hàng: 913700356703

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871829168092500

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871829168092500
  Tên sản phẩm khác
  LRI1663/00 ActiLume gen2 Multi-Sensor
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718291680925
  Mã đơn hàng
  913700356703
  Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
  12
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913700356703
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  28,000 g
  Sơ đồ lắp đặt
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm