Tìm hiểu thêm về

  • Hệ thống quản lý thông minh không dây đầu cuối cho hệ thống chiếu sáng ngoài trời

   LFC7300/00 Starsense Wireless SC Kit
   LFC7300/00 Starsense Wireless SC Kit

   LFC7300/00 Starsense Wireless SC Kit

   Mã đơn hàng: 913700344403

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871829113745000

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871829113745000
  Tên sản phẩm khác
  LFC7300/00 Starsense Wireless SC Kit
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718291137450
  Mã đơn hàng
  913700344403
  Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
  1
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913700344403
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  2,240 kg
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm