Tìm hiểu thêm về

  • Hệ thống quản lý thông minh không dây đầu cuối cho hệ thống chiếu sáng ngoài trời

   LCN7310/00 Starsense Wireless SC RF mod.
   LCN7310/00 Starsense Wireless SC RF mod.

   LCN7310/00 Starsense Wireless SC RF mod.

   Mã đơn hàng: 913700342404

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871829154744000

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871829154744000
  Tên sản phẩm khác
  LCN7310/00 Starsense Wireless SC RF mod.
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718291547440
  Mã đơn hàng
  913700342404
  Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
  1
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913700342404
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  52,430 g
  Sơ đồ lắp đặt
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm