Tìm hiểu thêm về

  • Giám sát mạng lưới mạnh mẽ và kiểm soát nhóm đèn chiếu sáng ngoài trời

   LCU7590 Amplight 3 phase coil
   LCU7590 Amplight 3 phase coil

   LCU7590 Amplight 3 phase coil

   Mã đơn hàng: 913700341803

   Mã sản phẩm đầy đủ: 872790094772400

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  872790094772400
  Tên sản phẩm khác
  LCU7590 Amplight 3 phase coil
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8727900947724
  Mã đơn hàng
  913700341803
  Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
  52
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913700341803
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  0,400 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  LCU7590 Amplight 3 phase coil
  LCU7590 Amplight 3 phase coil
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm