Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DDFCUC010
  DDFCUC010

  DDFCUC010

  Mã đơn hàng: 913703081909

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871016352600300

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Dấu CE
Ký hiệu CE
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu RoHS
Ký hiệu RoHS
Mã dòng sản phẩm
YSYSIN  [ System Integration]
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871016352600300
Tên sản phẩm khác
DDFCUC010
EAN/UPC - Sản phẩm
8710163526003
Mã đơn hàng
913703081909
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703081909
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
0,800 kg
Sơ đồ lắp đặt
DDFCUC010
DDFCUC010

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm