Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DDNGKNX
  DDNGKNX

  DDNGKNX

  Mã đơn hàng: 913703080509

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871016352342200

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Dấu CE
Ký hiệu CE
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu RoHS
Ký hiệu RoHS
Mã dòng sản phẩm
YSYSIN  [ System Integration]
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871016352342200
Tên sản phẩm khác
DDNGKNX
EAN/UPC - Sản phẩm
8710163523422
Mã đơn hàng
913703080509
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703080509
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
0,150 kg
Sơ đồ lắp đặt
DDNG-KNX
DDNG-KNX
DDNG-KNX
DDNG-KNX

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm