Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DLLI8I8O
  DLLI8I8O

  DLLI8I8O

  Mã đơn hàng: 913703023009

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871869600743300

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Dấu CE
Ký hiệu CE
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu FCC
FCC Class B
Dấu RoHS
Ký hiệu RoHS
Mã dòng sản phẩm
YSYSIN  [ System Integration]
Phê duyệt và Ứng dụng
Dấu CSA
CSA Mark
Được công nhận bởi UL tại Canada & US
Yes
Điều kiện ứng dụng
Nhiệt độ môi trường cho phép
0 đến +50 °C
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871869600743300
Tên sản phẩm khác
DLLI8I8O
EAN/UPC - Sản phẩm
8718696007433
Mã đơn hàng
913703023009
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703023009
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
18,000 g
Sơ đồ lắp đặt
DLLI8I8O
DLLI8I8O

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm