Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DDPB22-RJ12
  DDPB22-RJ12

  DDPB22-RJ12

  Mã đơn hàng: 913703097809

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871016352850200

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Dấu CE
Ký hiệu CE
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu RoHS
Ký hiệu RoHS
Mã dòng sản phẩm
YSYSIN  [ System Integration]
Điều kiện ứng dụng
Nhiệt độ môi trường cho phép
0 đến +40 °C
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871016352850200
Tên sản phẩm khác
DDPB22-RJ12
EAN/UPC - Sản phẩm
8710163528502
Mã đơn hàng
913703097809
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703097809
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
0,250 kg
Sơ đồ lắp đặt
DDPB22-RJ12
DDPB22-RJ12

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm