Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DTK622-232
  DTK622-232

  DTK622-232

  Mã đơn hàng: 913703090109

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871016350802300

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Dấu CE
Ký hiệu CE
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu RoHS
Ký hiệu RoHS
Mã dòng sản phẩm
YNWACC  [ Network Accessories]
Điều kiện ứng dụng
Nhiệt độ môi trường cho phép
0 đến +40 °C
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871016350802300
Tên sản phẩm khác
DTK622-232
EAN/UPC - Sản phẩm
8710163508023
Mã đơn hàng
913703090109
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703090109
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
0,230 kg
Sơ đồ lắp đặt
DTK622-232 dimensions
DTK622-232 dimensions

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm