Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DMAL120F V2
  DMAL120F V2

  DMAL120F V2

  Mã đơn hàng: 913703061609

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871869600143100

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Dấu CE
Ký hiệu CE
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu RoHS
Ký hiệu RoHS
Mã dòng sản phẩm
YLECON  [ LED Controllers]
Điều kiện ứng dụng
Nhiệt độ môi trường cho phép
-0 đến +60 °C
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871869600143100
Tên sản phẩm khác
DMAL120F V2
EAN/UPC - Sản phẩm
8718696001431
Mã đơn hàng
913703061609
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703061609
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
118,000 g
Sơ đồ lắp đặt
DMAL120F
DMAL120F

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm