Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DYNET-STP-CABLE-LSZH
  DYNET-STP-CABLE-LSZH

  DYNET-STP-CABLE-LSZH

  Mã đơn hàng: 913703041409

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871869600441800

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Dấu CE
Ký hiệu CE
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu RoHS
Ký hiệu RoHS
Mã dòng sản phẩm
YNWACC  [ Network Accessories]
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871869600441800
Tên sản phẩm khác
DYNET-STP-CABLE-LSZH
EAN/UPC - Sản phẩm
8718696004418
Mã đơn hàng
913703041409
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703041409
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
14,900 kg

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm