Tìm hiểu thêm về

  • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

   DYNET-STP-CABLE-LSZH
   DYNET-STP-CABLE-LSZH

   DYNET-STP-CABLE-LSZH

   Mã đơn hàng: 913703041409

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871869600441800

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Dấu CE
  Ký hiệu CE
  Ghi chú
  Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
  Dấu RoHS
  Ký hiệu RoHS
  Mã dòng sản phẩm
  YNWACC  [ Network Accessories]
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871869600441800
  Tên sản phẩm khác
  DYNET-STP-CABLE-LSZH
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8718696004418
  Mã đơn hàng
  913703041409
  Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
  1
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913703041409
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  14,900 kg
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm