Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  PADPA-AA-X
  PADPA-AA-X

  PADPA-AA-X

  Mã đơn hàng: 913703971107

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871869641184100

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu FCC
FCC Class B
Mã dòng sản phẩm
YUINTF  [ Dynalite User interfaces]
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871869641184100
Tên sản phẩm khác
PADPA-AA-X
EAN/UPC - Sản phẩm
8718696411841
Mã đơn hàng
913703971107
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703971107
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
0,141 kg
Sơ đồ lắp đặt
PADPA-AA
PADPA-AA
PADPA-AA
PADPA-AA

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm