Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  PADPE-AA-X
  PADPE-AA-X

  PADPE-AA-X

  Mã đơn hàng: 913703970807

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871869641178000

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu FCC
FCC Class B
Dấu RoHS
Ký hiệu RoHS
Mã dòng sản phẩm
YUINTF  [ Dynalite User interfaces]
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871869641178000
Tên sản phẩm khác
PADPE-AA-X
EAN/UPC - Sản phẩm
8718696411780
Mã đơn hàng
913703970807
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703970807
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
0,128 kg
Sơ đồ lắp đặt
PADPE AntumbraDisplay EU
PADPE AntumbraDisplay EU
PADPE-AA
PADPE-AA
Tải xuống
Tờ rơi quảng cáo
Hình ảnh
Sách giới thiệu

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm