Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  PA6BPE-MA-X
  PA6BPE-MA-X

  PA6BPE-MA-X

  Mã đơn hàng: 913703431007

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871829167045200

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Dấu CE
Ký hiệu CE
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu FCC
FCC Class B
Dấu RoHS
Ký hiệu RoHS
Mã dòng sản phẩm
YUINTF  [ Dynalite User interfaces]
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871829167045200
Tên sản phẩm khác
PA6BPE-MA-X
EAN/UPC - Sản phẩm
8718291670452
Mã đơn hàng
913703431007
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703431007
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
0,120 kg
Sơ đồ lắp đặt
PABPE AntumbraButton EU
PABPE AntumbraButton EU
PABPE-MA-X
PABPE-MA-X
PABPE-MA-X
PABPE-MA-X
PABPE-MA-X
PABPE-MA-X

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm