Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DLPE960
  DLPE960

  DLPE960

  Mã đơn hàng: 913703390309

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871016350858000

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Dấu CE
Ký hiệu CE
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Mã dòng sản phẩm
YUCPAN  [ User Control Panels]
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871016350858000
Tên sản phẩm khác
DLPE960
EAN/UPC - Sản phẩm
8710163508580
Mã đơn hàng
913703390309
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703390309
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
0,080 kg
Sơ đồ lắp đặt
DLPE960
DLPE960
DLPE960
DLPE960
Tải xuống
Tờ rơi quảng cáo
Hình ảnh
Sách giới thiệu

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm