Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DL2P950
  DL2P950

  DL2P950

  Mã đơn hàng: 913703388209

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871016353538800

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Dấu CE
Ký hiệu CE
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Mã dòng sản phẩm
YUCPAN  [ User Control Panels]
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871016353538800
Tên sản phẩm khác
DL2P950
EAN/UPC - Sản phẩm
8710163535388
Mã đơn hàng
913703388209
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703388209
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
0,100 kg
Sơ đồ lắp đặt
DL2P950
DL2P950
Tải xuống
Tờ rơi quảng cáo
Hình ảnh
Sách giới thiệu

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm