Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DPNE914-SF
  DPNE914-SF

  DPNE914-SF

  Mã đơn hàng: 913703200309

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871016350812200

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Dấu CE
Ký hiệu CE
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu FCC
FCC Class A
Dấu RoHS
Ký hiệu RoHS
Mã dòng sản phẩm
YUCPAN  [ User Control Panels]
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871016350812200
Tên sản phẩm khác
DPNE914-SF
EAN/UPC - Sản phẩm
8710163508122
Mã đơn hàng
913703200309
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703200309
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
0,140 kg
Sơ đồ lắp đặt
DPNE914-SF
DPNE914-SF
DPNE914-SF
DPNE914-SF

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm