Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DTP170
  DTP170

  DTP170

  Mã đơn hàng: 913703075709

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871016351562500

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Dấu CE
Ký hiệu CE
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu RoHS
Ký hiệu RoHS
Mã dòng sản phẩm
YUCPAN  [ User Control Panels]
Điều kiện ứng dụng
Nhiệt độ môi trường cho phép
0 đến +45 °C
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871016351562500
Tên sản phẩm khác
DTP170
EAN/UPC - Sản phẩm
8710163515625
Mã đơn hàng
913703075709
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703075709
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
1,000 kg
Sơ đồ lắp đặt
DTP170
DTP170
DTP170
DTP170
Tải xuống
Tờ rơi quảng cáo
Hình ảnh
Sách giới thiệu

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm