Tìm hiểu thêm về

  • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

   DTP100
   DTP100

   DTP100

   Mã đơn hàng: 913703074509

   Mã sản phẩm đầy đủ: 871016350744600

  Thông số kĩ thuật Show all

  Thông tin chung
  Dấu CE
  Ký hiệu CE
  Ghi chú
  Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
  Dấu RoHS
  Ký hiệu RoHS
  Điều kiện ứng dụng
  Nhiệt độ môi trường cho phép
  0 đến +45 °C
  Thông số sản phẩm
  Mã sản phẩm đầy đủ
  871016350744600
  Tên sản phẩm khác
  DTP100
  EAN/UPC - Sản phẩm
  8710163507446
  Mã đơn hàng
  913703074509
  Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
  1
  Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
  1
  Số vật liệu (12 chữ số)
  913703074509
  Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
  0,290 kg
  Sơ đồ lắp đặt
  DTP100
  DTP100
  DTP100
  DTP100
  Tải xuống
  Tờ rơi quảng cáo
  Hình ảnh
  Sách giới thiệu

  Đã xem gần đây

  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm