Tìm hiểu thêm về

 • Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

  DMRC210
  DMRC210

  DMRC210

  Mã đơn hàng: 913703050009

  Mã sản phẩm đầy đủ: 871016350688300

Thông số kĩ thuật Show all

Thông tin chung
Dấu CE
Ký hiệu CE
Ghi chú
Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu RoHS
Ký hiệu RoHS
Mã dòng sản phẩm
YRLCON  [ Relay Controllers]
Điều kiện ứng dụng
Nhiệt độ môi trường cho phép
0 đến +50 °C
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm đầy đủ
871016350688300
Tên sản phẩm khác
DMRC210
EAN/UPC - Sản phẩm
8710163506883
Mã đơn hàng
913703050009
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ
1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài
1
Số vật liệu (12 chữ số)
913703050009
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)
0,700 kg
Sơ đồ lắp đặt
DMRC210
DMRC210
DMRC210
DMRC210
DMRC210
DMRC210

Đã xem gần đây

 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
 • Kiểm tra sản phẩm để thêm
   
Kiểm tra sản phẩm để thêm